Assegurança Obligatòria de la seva instal·lació.

Com a imprescindible, igual que amb els cotxes, és obligatori disposar d’una assegurança que cobreixi els danys que puguis fer a tercers i assegurança de responsabilitat Civil, però en el cas d’instal·lacions de menys de 750 kg, s’inclou dins de l’assegurança del vehicle tractor. Si és de més de 750 kg, necessitaràs una assegurança independent només per la caravana.

Es obligació del Campista entregar l’assegurança mínima obligatoria en la formalització del seu contracte

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

En el moment en què realitzem el registre, s’accepten les normes següents de règim interior. Si no s’accepten aquestes normes, Serra de Prades podrà aplicar el dret a no admissió.

REGLAMENT INTERIOR I DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL DE SERRA DE PRADES RESORT (Complementari al Reglament Oficial de Règim Interior de la F.N.C.E).

Es troben en un càmping-Bungalow-Resort, de primera i de gran confort. El Parc de Vacances de qualitat ambiental que vostè i la seva família es mereixen. Ajudi’ns a mantenir el seu servei en el perfecte estat!

A. SEGURETAT

· INSCRIPCIÓ: En arribar, el primer que s’ha de fer, és identificar-se a recepció. Tota estada ha de ser registrada, amb declaració exacta del nom i identitat de persones, animals domèstics, vehicles, equips i qualsevol altra dada subjecte a tarifa i control.

· ACCÉS I ÚS DELS SERVEIS: Reservat dels clients i visitants inscrits. En funció de la temporada s’haurà de portar una polsera d’identificació.

· ACCÉS, SORTIDA I TRÀNSIT INTERIOR DE VEHICLES: S’autoritza als clients i visitants inscrits, de 8 h a 23 h, únicament per entrar i sortir del “Serra de Prades”. Circular pels vials, a velocitat inferior a 10 km / h, amb màxima prudència i mínim soroll, especialment durant el període de descans entre 13 h i 16 h.

· ANIMALS DOMÈSTICS: Un cop declarats a Recepció, romandran sempre lligats i amb els seus propietaris, els quals respondran dels danys i perjudicis que puguin ocasionar. S’evitarà que realitzin les seves necessitats dins del parc de Vacances i, donat el cas, la persona encarregada de l’animal, les recollirà, s’embutxacarà i dipositarà en el lloc adequat.

· CUSTÒDIA DE VALORS: “Serra de Prades” es responsabilitza únicament dels dipositats a la caixa forta del Parc de Vacances i, en cap cas, respondrà de qualsevol dany o perjudici immutable, com els causats a persones o béns, o per fenòmens meteorològics o de força major.

· ENERGIA ELÈCTRICA: Ha de ser desconnectada per l’usuari cada vegada que la parcel·la o bungalou quedin desallotjats. Un consum superior a 1320 watts, en connexions de 6 ampers, motiva de tall automàtic del subministrament elèctric a la parcel·la.

· PROHIBIT ENCENDRE FOC EN EL MEDI NATURAL: Es cuinarà en els llocs adequats i, amb barbacoes de càmping, només amb carbó i permanentment controlades, seran responsabilitat exclusiva dels usuaris. S’obligarà a apagar en cas de no ser amb carbó.

· NENS MENORS DE 10 ANYS I PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL: Podran fer ús de les instal·lacions esportives i d’oci, necessàriament acompanyats d’un adult responsable de la seva cura i seguretat. 

· DRET D’ADMISSIÓ: La direcció de “Serra de Prades” es reserva el dret d’admissió. El contracte podrà ser rescindit automàticament i serà procedent la immediata expulsió de l’usuari que, sense prèvia autorització, falti el respecte de treballadors complint la seva funció al Parc de Vacances de “Serra de Prades”, canviï de parcel·la, alteri l’ordre, no respecti el medi Ambient, els principis bàsics de convivència social, aquest reglament o l’oficial de règim interior de la FNCE exposats a recepció i acceptats pel client.

B. QUALITAT AMBIENTAL

· NATURA: Respectar l’arbreda i plantacions botàniques. Transitar pels vials sense creuar murs de pedra, ni parcel·les alienes. Es prohibeix als usuaris qualsevol construcció, instal·lació fixa o plantació al Parc de Vacances. Aquestes inversions estan reservades per “Serra de Prades”, perquè vostès puguin allotjar-se amb tranquil·litat a la natura amb gran confort.

· TRANQUIL·LITAT: PERÍODE DE SILENCI: de 23 h a 8 h. Es prega silenci total.  PERÍODE DE DESCANS: de 13 a 16 h. Per al benestar dels seus veïns, procurar el mínim soroll, so baix en aparells de TV. , ràdio, etc.

· PARCEL·LA: Mantenir sempre net l’espai natural, fins i tot de burilles, i en finalitzar la seva estada, deixar-la en perfectes condicions per deferència als nous usuaris i respecte al Medi Ambient.

· INSTAL·LACIONS DE SERRA DE PRADES: Ajudeu-nos a conservar la qualitat de l’estructura, instal·lacions i eficiència dels serveis, en el seu propi benefici i per a bé de tota la Comunitat. Si us plau, avisin urgentment al personal que es trobi al seu servei o a Recepció de qualsevol anomalia, per a la immediata normalització.

· L’AIGUA: És un bé valuós i escàs que cal administrar. Per això estan temporitzades els diferents subministraments d’aigua potable en fonts, dutxes, lavabos, aigüeres, bugaderies, serveis i reg per degoteig amb xarxa subterrània. “Carta Europea de l’Aigua”. Estrasburg, 6-V-68, Art.11°: “No hi ha vida sense aigua. Un tresor indispensable per a qualsevol mena d’activitat humana”.

· FONTS D’AIGUA POTABLE: Dotades d’aixetes amb polsador de tancament automàtic han de ser utilitzades exclusivament per prendre aigua de qualitat. Queda prohibit rentar plats o roba a les fonts.

· ENERGIA SOLAR TÈRMICA I ELÈCTRICA: Generen ecologia i subministren alternativament la calefacció per aire en els Serveis i aigua calenta sanitària, a temperatura ideal gràcies a una moderna instal·lació. Per a l’estalvi d’energia la calefacció funciona fins a les 24 h.

· IL·LUMINACIÓ AMB ESTALVI ENERGÈTIC: En zones comunitàries interiors procurin el màxim aprofitament de la llum natural i, quan sigui necessària, la il·luminació artificial (els llums són de baix consum d’energia elèctrica). En zones exteriors, un sistema automàtic controla l’encesa i apagada d’il·luminacions d’accés a l’aparcament, edificis, vials, jardins i murs de pedra naturals amb instal·lacions de baix consum. Per a un estalvi energètic a les 24 h s’apaguen alguns fanals. A partir de les 24 h es reduirà la contaminació lumínica i es disposarà de llums solars localitzades per a un mínim trànsit de vianants amb ajuda de la seva llanterna.

· HIGIENE: Als serveis hi ha sales adequades per rentar i planxar roba, amb maquinària automàtica, i també, per a neteja d’aparells. Darrere de l’edifici hi ha un estenedor de roba, una instal·lació especial per a la neteja de vehicles i una estació d’autocaravanes amb pica per a l’abocament dels vàters químics. Tota aquesta higiene no es pot realitzar en zones comunitàries exteriors, parcel·les o vials, per elementals motius de salubritat i Medi Ambient.

· RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS: Seleccionin els residus per la seva tipologia – vidrio – paper i cartó – plàstics – làmpades i metalls – piles – matèria orgànica-, en bosses diferents. Han de ser dipositades en contenidors homologats senyalitzats de la qualitat ambiental, segons model de gestió de residus, concertat amb el “Consell Comarcal de la Conca de Barberà” i l’Ajuntament de Vilanova de Prades.

C. ACTIVITATS I ESPORTS.

· ACTIVITATS: Des del Serra de Prades s’organitzen activitats i esports amb monitor i sense. Preguem explicar als més petits la importància de la puntualitat, i el respecte als monitors per a una bona organització. El Monitor prioritzarà la seguretat davant el mal desenvolupament de l’activitat. Paralitzaran l’activitat i prendran les decisions en el mateix moment envers respecte dels altres usuaris. Si la causa és greu, se li comunicarà als responsables dels menors. Com els menors de 14 anys han d’estar acompanyats d’un adult, és aquest sempre el responsable del que es realitzi en l’activitat, esports, o sortides a la natura.