1- El client és el responsable de prendre la seva temperatura abans de venir.
2- Durant el Check-In es tornarà a prendre la temperatura.
3- És obligatori que el client avisi si ha estat en contacte amb alguna persona positiva en Covid 19 en un període de menys de 10 dies.
4- Seguir les normes de neteja personal de Covid 19 en les instal.lacions.
5- Portar sempre mascareta menys quan es fa esport.
6- Si son varies reserves, no poden juntar-se més de 6 persones de families diferents.
7- Les normes que estableixi el govern de la generalitat en aquell moment.