Si teniu intenció de visitar el Serra de Prades teniu en compte aquest aspectes importants.

1-Trucar abans de l’arribada per comprovar que tinguem aforament per admetre la visita.
2-Confirmació de Recepció de l’entrada, a través de correu email o whatsapp.
3-Presentació de DNI a Recepció de totes les persones i matricula de cotxe en cas de voler parquing.
4-Pagament segons tarifa de temporada a partir d’una hora de visita
5-Les visites tenen l’horari establert de 11h a 19h màxim. A partir de les 19h es considera que es vol fer nit d’estancia amb un altra tarificació.

Es importat i tenir en compte també, que en èpoques de fort aforament, la Recepció podrà regular i/o no acceptar algunes visites, per aquesta raó es necessari comunicar la intenció de venir de visita i rebre la confirmació de Recepció com a mínim un dia abans de l’arribada.