+34 977 86 90 50

Avís legal

Tots els continguts del lloc web Serradeprades.com —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.— són, bé propietat de Serradeprades.com , bé de societats del grup al qual Serradeprades.com pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web Serradeprades.com és propietat exclusiva de Serradeprades.com i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web Serradeprades.com és de Serradeprades.com o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de Serradeprades.com o dels seus proveïdors.

Serradeprades.com i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Serradeprades.com són marques protegides per Serradeprades.com . Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de Serradeprades.com (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Serradeprades.com constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Serradeprades.com es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, Serradeprades.com es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de Serradeprades.com com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i Serradeprades.com no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. Serradeprades.com no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web de Serradeprades.com .

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que Serradeprades.com inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que Serradeprades.com no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a Serradeprades.com no implica que Serradeprades.com l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de Serradeprades.com es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup Serradeprades.com.

Serradeprades.com exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de Serradeprades.com o de webs de tercers.

Serradeprades.com no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de Serradeprades.com.

El contingut del web de Serradeprades.com únicament és aplicable a territori espanyol.

Serradeprades.com garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de Serradeprades.com. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de Serradeprades.com, creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment del nou reglament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD 2018), aprovada el 16 de maig de 2016 i que va entrar en vigor el 25 de maig 2018, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Serradeprades.com enviant un e-mail a: info@serradeprades.com

Logo distintiu_garantia_qualitat_ambietal_web

 

Subscriu-te a la nostra newsletter

Sigues el primer a conèixer totes les nostres ofertes !!